مقاله ها

 

انواع تاور کرین بالای 12 تن به همراه مشخصات :

 

مدل

تناژ

Ton

طول فلش

Meter

باربرداری نوک فلش

Kg

طول قطعه ارتفاعی

Meter

8520 16 60 3600 6
8520R 20 60 3600 6
MC310K16 16 70 2700 3
H40/40 16 60 4000 3
H50/31 20 60 3800 3
K50/20 20 70 2000 6
K40/27 16 70 2700 3
H4/32 16 60 3200 3
K5/50 20 70 5000 3
MD900 50 70 12200 5.78
MD1100 50 80 10600 5.78
MD1400 46 80 14500 5.78