مقاله ها

 

آسانسور کارگاهی

 

آسانسور کارگاهی 1.5 تن:

دو موتوره ( هر موتور 7.5KW=10Hp

قابلیت توقف در تمام طبقات

سیستم پاراشوت ، ترمز موتور

کابین و پایه ، سیستم برق اینورتر

 

آسانسور کارگاهی 2 تن:

سه موتوره ( هر موتور 7.5KW=10Hp

قابلیت توقف در تمام طبقات

سیستم پاراشوت ، ترمز موتور

کابین و پایه ، سیستم برق اینورتر