مقاله ها

پمپ انتقال بتون زميني شوئينگ 
 
مدل دستگاه PAB2000 سیستم راک PAB3000 سیستم ساطوری PAB2000 سیستم ساطوری PAB1800 سیستم ساطوری PAB1800 سیستم ساطوری
قطر سیلندر هیذرولیک mm 125 125 120 110-120 110
قطر سیلندر بتن mm 200 200/180 200/180 180 180
قطر شفت کرم mm 80 80 80 70 63
طول کورس سیلندر mm 1600 1400 1400 1400 1400
خروجی بتن متر مکعب در ساعت  100 80 70 65 60
حداکثر فشار بتن Bar 80 75 70 65 50
حداکثر دانه بندی بتن mm 4.5 4.0 4.0 4.0 3.8
تعداد ضربات در هر دقیقه 20/26 20/24 20/25 20/24 20/22
قدرت موتور KW 130 120 120 109 85
ظرقیت وان همزن Liter 400 400 400 400 400
قطر لوله انتقال Inch 5 5 5 5 5
سایز لاستیک 8.25x16 8.25x16 8.25x16 7.50x16 7.50x16
طول دستگاه mm 5780 5780 5780 5780 5780
عرض دستگاه mm 2230 2230 2230 2230 2000
ارتفاع دستگاه mm 2380 2380 2350 2350 2210
وزن دستگاه Kg 5000 5000 5000 4800 4800