مقاله ها

 

 

مشخصات فنی دامپر 

 

مدل تناژ موتور سیستم تخلیه دیفرانسیل گیربکس
B1 2 دو سیلندر یک طرف تخلیه تک دیفرانسیل سه دنده جلو یک دنده عقب
B2 2 دو سیلندر سه طرف تخلیه تک دیفرانسیل سه دنده جلو یک دنده عقب
B3 2.5 دو سیلندر یک طرف تخلیه تک دیفرانسیل سه دنده جلو یک دنده عقب
B4 2.5 دو سیلندر سه طرف تخلیه تک دیفرانسیل سه دنده جلو یک دنده عقب
B5 3 دو سیلندر کمرشکن دو دیفرانسیل سه دنده جلو یک دنده عقب

نوع موتورهای دستگاه: لیستر انگلیسی ، مارگو هندی

انتقال قدرت به چرخ های جلو و فرمان پذیری چرخ های عقب می باشد ( به استثناء دو دیفرانسیل )

سیستم گیربکس و کلاچ دامپری