مقاله ها

بتونيرهای آزمایشگاهی

 
کوچکترین سایز بتونیر قابل تولید می باشد.
 
اين نوع دستگاه فقط در نوع برقی تکفاز موجود می باشد.
 
در لیتراژهای 125 لیتری، 140 لیتری و 160 لیتری موجود می باشد.