مقاله ها

ویبراتور دریلی کمترین اندازه در قطر و طول انواع شلنگ ویبراتور را دارا می باشد.

وزن پایین و جابه جابی آسان از مزایای این نوع ویبراتور می باشد.

Model Length Shaft Casing Amplitude Vibration

Power

NGX-23 23x780mm 8mm 20mm 1.2mm

200Hz


258Hz

 

280W


Single

Phase

NGX-28 28x780mm 8mm 25mm 1.8mm
NGX-30 32x780mm 8mm 25mm 1.9mm

طول شلنگ به صورت استاندارد در سایز های 600 میلیمتر، یک متر و یک و نیم متر می باشد.