مقاله ها

کونورتور واحد تامین کننده نیروی مورد نیاز شلنگ ویبراتور برقی می باشد.

                                                            مشخصات فنی کونورتور:

 FUE5/250/200FUE2/250/200WFUE-M/T 13A
L x W x H  mm520x310x494420x325x325550x310x450
Weight  kg3226.429
Input voltage  V400230400
Output voltage  V250250250
Input frequency  Hz50 - 605050 - 60
Output frequency  2002000 - 200
Input current  A81313
Output current  A9613
Input performance  kVA5.539
Output performance  kVA3.82.65.5
Protection class  IP44IP44IP44
Power cable  m2.52.52.5
Receptacles  32

4