مقاله ها

موتورهای ویبراتور تامیین کننده نیروی محرک شلنگ های ویبراتور مکانیکی می باشد

 

موتور ویبراتور بنزینی روبین

 

نوع سوخت : بنزین

قدرت : 5 اسب بخار

نوع شاسی : ثابت و گردان

 

 

موتور ویبراتور بنزینی هوندا

 

نوع سوخت : بنزین

قدرت : 5.5 اسب بخار ، 6.5 اسب بخار ، 13 اسب بخار

نوع شاسی: ثابت و گردان