مقاله ها

مشخصات شلنگ بادی:

مدل سایز (اینچ) طول
AD28 1 4
AD35 1/2  1 4
AD45 2 4
AD55 1/4   2 4
AD65 1/2   2 4
AD75 3 4
AD85 1/2   3 4
AD105 4 4