مقاله ها

مشخصات شلنگ ویبراتور برقی:

 

مدل

سایز

inch

ولتاژ

V

V36 1/2  1 42
V50 2 42
V60 1/2  2 42