مقاله ها

مشخصات فنی ماله پروانه هیساکی:

مدل YPT910 YPT40
ابعاد میلیمتر 810x1010 916x1530
سایز کار میلیمتر 910 1080
سایز تیغه میلیمتر 205x304 195x325
سرعت 50-100 50-70
موتور بنزینی یا الکتروموتور بنزینی یا الکتروموتور
وزن  78 81