مقاله ها

شمشه موتوری در طول های 2.5 متر الی 6 متر و در دو مدل موتور بالا و موتور پایین می باشد.