مقاله ها

بلوک زن میزی جهت تولید بلوک سقفی با وزن سبک کاربرد دارد.

دارای قابلیت تولید حدود 600 الی 1000 بلوک در هر شیفت کاری.

بلوک های تولیدی این دستگاه وزنی حدود 8 الی 10 کیلوگرم را دارا می باشند.