مقاله ها

این دستگاه جهت تولید جداول بتنی در سایزهای متفاوت با ظرفیت تولید حدود 800 الی 1000 قطعه در هر شیفت کاری بسته به نوع قالب می باشد.

دارای جک های قالب و چکش به صورت متمرکز و دارای هدایت قالب توسط دنده شانه می باشد.