مقاله ها

مشخصات فنی دستگاه ملات پاش:

مدل NM 20 NP 25 NP 50

ظرفیت پمپاژ

5-20L/M 25L/M 50L/M
فشار پمپ 30 بار 30 بار 30 بار
موتور 4 اسب 5.5 اسب 10 اسب
کمپرسور انتخابی 460L/M 460L/M
دانه بندی 0-2mm 0-5mm 0-5mm
وزن 200Kg 290Kg 330Kg