مقاله ها

مشخصات فنی کمپکتور قورباغه ای:

مدل وزن Kg سایز صفحه mm نیرو KN تعداد ضربه بر دقیقه
MT40 46 150x270 5.4 644-695
MT55 57 265x340 9.8 644-695
MT65 66 285x340 12.7 644-695
MT72 74 275x340 13.7 642x679
MT84 84 285x340 15.7 660x698