مقاله ها

مشخصات کمپرسور باد:

لیتراژ L تعداد سیلندر قدرت Hp
24 تک 2
50 تک 2
80 تک 2
100 تک 2
150 تک 2
200 تک 2
200 دو 2
250 دو 2
250 دو 3
350 دو 3
500 سه 5.5
750 سه 7.5
1000 سه 7.5
1000 سه 10