مقاله ها

کولتیواتور ( شخم زن باغی ) بنزینی
 
 کولتيواتور باغي براي شخم زدن باغ و زمين هاي کشاورزی وسيع که خاک سختی دارند مناسب میباشد
اين دستگاه داراي قدرت 5 اسب و 7 اسب بسيار عالي ، راندمان كاري بالا ،صرفه جوي در وقت ،
حمل و نقل آسان ، و غیره میباشد . همچنين به اين دستگاه ميتوان متعلقات مختلفي نصب كرد