مقاله ها

از این دستگاه جهت خردکردن علوفه خشک محصولات کشاورزی نظیر یونجه ، گندم ، جو و … استفاده میشود .