مقاله ها

سمپاش ها انواع مختلف دارند که بنا به موارد مصرف استفاده میشوند

از جمله پر مرف ترین سمپاش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

سمپاش موتوری ( لانسی - خرطومی ) ، سمپاش فرغونی ، سمپاش تلنبه ای ( پلاستیکی - استیل ) و ....