مقاله ها

دستگاه ( حاشیه زن ) علف تراش در دو مدل دوشی و پشتی می باشد.

این دستگاه حدود 10 سال است که از ادوات کشاورزی پرفروش در ایران بخصوص درچند سال اخیر بوده است.

جسته کوچک اماعمل کرد باور نکردنی جای خود را در بین ادوات کشاورزی مدرن باز کرده  که در نگاه اول  غیر قابل تصور است.

همین طورکه از اسم دستگاه مشخص است این دستگاه بمنظور درو کردن علوفه و چمن ویونجه وهرچیز که از خانواده آن باشد مورد استفاده قرار میگیرد

تیغه هایی که به دستگاه متصل میشود با توجه به نوع کاربری متفاوت میباشد.