مقاله ها

      موتور پمپ مارگو 6 اسب هوا خنک

 

 
سیستم خنک کننده
هوا خنک
تعداد سیلندر
تک سیلندر
قدرت موتور
6 اسب
دور موتور
1500 دور
نوع احتراق
4 زمانه
آبدهی 8-17 لیتر در دقیقه

 

 

موتور پمپ مارگو 8 اسب آبی

 

 

 
سیستم خنک کننده آب خنک
تعداد سیلندر تک سیلندر
قدرت موتور 8 اسب
دور موتور 2200 دور
نوع احتراق 4 زمانه
آبدهی 18-37 لیتر در دقیقه