مقاله ها

کاما از برندهای مطرح در زمینه موتور با سوخت دیزل میباشد که موتور پمپ دیزل یکی از محصولات این شرکت است .

خروجی این پمپ ها در سایزهای  2 ، 3 و 4 اینچ در دسترس میباشد .

 

 

 

 

 
دهانه خروجی (اینچ) آبدهی (لیتر در دقیقه) ارتفاع (متر)
2 360 28
3 360 26
4 660 19