مقاله ها

 

 موتور پمپ های هوندا

مدل شرح کالا قدرت
(hp)
ارتفاع 
(m)
آبدهی 
(l/min)
دهانه خروجی 
(inch)
GWP15 H
بنزینی فشار بالا

5.5 60 300 1.5
GWP20 H 6.5 50 400 2
GWP30 H 13 80 700 3
GWP20


بنزینی

5.5 26 550 2
GWP30 6.5 28 1000 3
GWP40 9 16 1300 4
KWP20 نفت و بنزین

5.5 26 550 2
KWP30 6.5 28 1000 3
DWP20 دیزل 6 28 600 2
DWP30 9 26 1000 3
DWP40 13 19 1600 4
 

 

 موتور پمپ های روبین

ﻣدل شرح کالا قدرت 
(hp)
مدل موتور ارتفاع (m) آبدهی  
(لیتر در دقیقه)
دهانه خروجی  
(اینچ)
RBP-205 بنزینی

5 RB20A 46 600 2
RBP-305 5 RB20A 32 1000 3
RBP-205K نفت و بنزینی

5 RB20A 46 600 2
RBP-305K 5 RB20A 32 1000 3
 RBP- 205D
دیزل

3.36  RB170F 48 600 2
 RBP- 305D 5  RB178F 32 1000 3
RBP- 405D 7.34 RB186F 28 1333 4