مقاله ها

مشخصات فنی اتومیکسر:

مدل DB180 DB260SL DB360 DB460SL
موتور Yanmar 50Hp Perkins 100Hp Perkins 111Hp Perkins 118Hp

ظرفیت تولید

Meter/Minutes

1.8/15 2.5/12 3.5/15 4/15
درام Liter 2550 3150 4620 5050
سرعت درام RPM 0-20 0-23 0-21 0-21
باکت Liter 400 550 610 610
گیربکس هیدرواستاتیک 4WD هیدرواستاتیک 4WD هیدرواستاتیک 4WD هیدرواستاتیک 4WD
فرمان پذیری خرچنگی (4 جرخ) خرچنگی (4 جرخ) خرچنگی (4 جرخ) خرچنگی (4 جرخ)
شعاع گردش Meter 1.83 1.83 2.00 2.30
نوسان اکسل Degree 7.5 7.5 6 6
Km/H سرعت 25 30.5 25 30
شیب مجاز 55% 50% 50% 40%
Liter مخزن دیگ 250 600 900 900
کابین راننده

طراحی براساس ROPS و FOPS

ایمنی راننده در سوانح و سقوط اجسام

طراحی براساس ROPS و FOPS

ایمنی راننده در سوانح و سقوط اجسام

طراحی براساس ROPS و FOPS

ایمنی راننده در سوانح و سقوط اجسام

طراحی براساس ROPS و FOPS

ایمنی راننده در سوانح و سقوط اجسام

Kg وزن

بدون بار 3600

با بار 7800

بدون بار 5500

با بار 11500

بدون بار 6800

با بار 15100

بدون بار 7000

با بار 16500